Otwarte Zawody Klubowe 2021-02-21

Zapraszamy na zawody 21go lutego 2021, na strzelnicę w Mątkach.
W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS (do wglądu w trakcie zawodów).
W zawodach mogą brać udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów i podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnych warunków).
Rejestracji można dokonywać wyłącznie elektronicznie przy pomocy formularza, do 19go lutego 16:00.
Uwaga – ilość miejsc jest ograniczona, w przypadku wyczerpania miejsc, rejestracja zostanie zakończona wcześniej.
Konkurencje:
1) Pistolet sportowy. 10 strzałów, odległość 25 m, postawa stojąc.
2) Pistolet centralnego zapłonu. 10 strzałów, odległość 25 m, postawa stojąc.
3) Karabin sportowy, 20 strzałów, 50 m, postawa leżąc, przyrządy celownicze zamknięte.
Konkurencje pistoletowe (1 i 2) płatne po 25 złotych, konkurencja karabinowa (3)
płatna 30 złotych. Wszystkie opłaty na konto Klubu.

Uwaga! W związku z ograniczeniami związanymi z COVID19:
– wymagane są własne: maseczka ochronna, rękawiczki, ochrona słuchu i oczu, ochronniki i okulary klubowe nie będą udostępniane,
– nie będzie niestety poczęstunku, prosimy pamiętać o zabraniu jedzenia i picia,
– zawody odbywają się bez publiczności, wstęp na strzelnicę mają tylko osoby funkcyjne i zawodnicy zarejestrowani na daną godzinę.

Pozostałe informacje w Regulaminie Zawodów.

Zawody Walentynkowe

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS (do wglądu w trakcie zawodów).
W zawodach mogą brać udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów i podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnych warunków).
Rejestracji można dokonywać wyłącznie elektronicznie przy pomocy formularza, do 12go lutego 16:00.
Uwaga – ilość miejsc jest ograniczona, w przypadku wyczerpania miejsc, rejestracja zostanie zakończona wcześniej.
Konkurencje:
Zapraszamy na zawody 14go lutego 2021, a strzelnicę w Mątkach.
1. „BE MY POPER” – strzelba gładkolufowa, 5 strzałów, amunicja śrutowa do 28g,
osobno klasyfikowane dwie klasy sprzętowe:
– open – dowolna strzelba gładkolufowa, z dowolnymi przyrządami celowniczymi
– pump-action, strzelba gładkolufowa powtarzalna, z dowolnymi przyrządami celowniczymi
2. „ONE CHANCE” – karabin centralnego zapłonu, 2 strzały, dowolne przyrządy celownicze,
3. „FAST DATE” – pistolet centralnego zapłonu, 10 strzałów, dowolne przyrządy celownicze,
4. „SMALL GIFT” – karabin bocznego zapłonu, od 5 do 8 strzałów, przyrządy mechaniczne otwarte,
5. „COLOR OF LOVE” – pistolet bocznego zapłonu, 6 strzałów, przyrządy celownicze mechaniczne otwarte.

Każda konkurencja płatna 25 złotych. Wszystkie opłaty na konto Klubu.

Uwaga! W związku z ograniczeniami związanymi z COVID19:
– wymagane są własne: maseczka ochronna, rękawiczki, ochrona słuchu i oczu, ochronniki i okulary klubowe nie będą udostępniane,
– nie będzie niestety poczęstunku, prosimy pamiętać o zabraniu jedzenia i picia,
– zawody odbywają się bez publiczności, wstęp na strzelnicę mają tylko osoby funkcyjne i zawodnicy zarejestrowani na daną godzinę.

Pozostałe informacje w Regulaminie Zawodów i opisie torów.

Pomoc przy zawodach Walentynkowych.

Prosimy członków Klubu o pomoc przy przygotowaniu oraz w organizacji zawodów (w szczególności kolegów, ze świeżo uzyskanymi licencjami sędziowskimi). Zawody odbędą się 14go lutego, strzelnicę przygotowujemy w sobotę 13go lutego.
Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z kierownikiem zawodów (Jarek Starków), na numer telefonu 606 349 731.

Opłata członkowska oraz informacja PZSS

Przypominamy członkom Klubu o obowiązku opłacenia składki rocznej. Wysokość składki pozostaje bez zmian i wynosi 300zł. Wpłaty należy dokonać do 10 lutego na konto Klubu.
Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu – możliwe jest organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS, a także przeprowadzania sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

Nowe obostrzenia związane z COVID-19

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że w dniach 28 grudnia 2020 roku – 17 stycznia 2021 roku nie jest możliwe przeprowadzanie:
• Egzaminów na patent strzelecki.
• Sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.
• Zawodów i treningów z wyjątkiem sportu zawodowego lub dla członków Kadry Narodowej, Olimpijskiej lub Paraolimpijskiej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się pod  tym adresem.