Przypominamy, że 25.09.2016 Warmiński Klub Strzelecki „10” przy współpracy z W-M OW LOK organizuje egzamin na patent strzelecki PZSS, umożliwiający uzyskanie uprawnień, o których mowa w art.10 b ust. 1 i 2 „Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r.” i uzyskanie uprawnień do posiadania broni sportowej zgodnie z art. 10 pkt 4 ppkt 4 wymienionej ustawy.
Egzamin rozpocznie się o godz. 10.00, w siedzibie LOK w Olsztynie, przy ul.Westerplatte 1, pisemną częścią teoretyczna (prosimy pamiętać o zabraniu długopisu!).
Osoby które zaliczą część teoretyczną, odbędą praktyczny egzamin strzelecki na strzelnicy w Mątkach.

UWAGA!!!Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

Opłatę za egzamin należy wnieść przelewem konto:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459

Bank BPH SA o/Warszawa.
Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Osoby przystępujące do egzaminu muszą przedłożyć Komisji Egzaminacyjnej:
1) Wniosek o wydanie patentu strzeleckiego. Wniosek musi być potwierdzony przez lekarza sportowego, oraz przez klub którego osoba jest członkiem (chyba że jest to klub organizujący egzamin).

2) Potwierdzenie wpłaty 400 zł na konto PZSS za egzamin na Patent Strzelecki. Uwaga: wpłatę przelewem, należy wykonać najpóźniej w piątek, przed południem, w innym przypadku bank może nie zrealizować jej przed datą egzaminu!

Ewentualne zapytania można kierować do Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” strzelnicaolsztyn@wp.pl

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI PZSS

sluchawki

Warmiński Klub Strzelecki „10” organizuje
egzamin na patent strzelecki PZSS, który rozpocznie się o godz.10.00 w dniu 25 września 2016r. (Niedziela):

  • Część teoretyczna egzaminu  odbędzie się w siedzibie W-M ZW LOK
    w Olsztynie przy ul.Westerplatte 1;
  • Część praktyczna, po pozytywnym zaliczeniu testów zdający odbędą egzaminacyjne strzelanie na Strzelnicy w Mątkach.

Osoby, które przystąpią do egzaminu powinny przedłożyć Komisji Egzaminacyjnej:
1) Wniosek o wydanie patentu strzeleckiego. Wniosek musi być potwierdzony przez klub, którego osoba jest członkiem oraz lekarza sportowego (
dr Wojciech KOTERSKI tel. 607 677 090 – będzie na miejscu przed egzaminem).

2) Potwierdzenie wpłaty 400 zł na konto PZSS za egzamin na Patent Strzelecki:

Ewentualne zapytania można kierować do Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” w Jonkowie  strzelnicaolsztyn@wp.pl lub tel. 602 383 099

Jednocześnie informujemy, że zostanie zorganizowany kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki w dn. 11.09.2016r. w Warmińsko – Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

Koszt kursu – 150,00 zł.

Wszelkich informacji udzielają:

p. Robert WASIELWSKI – tel. 602 383 099,
p. Andrzej ZUBA tel. 661 556 673 lub 89/ 539 03 92,
p. Józef KLUCZ Tel. 661 556 682.

Zaszufladkowano do kategorii WKS10

2016-09-18 XV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W STRZELECTWIE SPORTOWYM

Dnia 18 września 2016 (niedziela) zapraszamy wszystkich zawodników z licencjami PZSS.
Rozegrane zostaną cztery konkurencje:
a/ Pistolet dowolny Pdw – 40 strz., w godz. 9:00 – 9:55,
b/ Pistolet sportowy Psp – 20 strz., w godz. 9:00 – 14:00,
c/ Pistolet centralnego zapłonu Pcz – 20 strz., w godz. 9:00 – 14:00.
d/ Karabin sportowy Ksp – 20 strz., w godz. 10:00 – 14:00.

Zgłoszenie i rejestracja zawodników do konkurencji Pcz, Psp, Ksp przyjmowane są do godz. 11:00 na Strzelnicy Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” w dniu zawodów lub mailem (zgłoszenie) do 15 września 2016 r.
Zgłoszenia do konkurencji Pdw będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną /mailem/ do 15 września 2016 r. , a rejestracja zawodników Pdw do godz. 8:45 w dniu zawodów na strzelnicy WKS “10” . Adres do zgłoszeń : strzelnicaolsztyn@wp.pl

Opłata startowa 20 zł za każdą konkurencję.

Pozostałe szczegóły w regulaminie mistrzostw.