Egzamin Kompetencyjny IPSC 30.12.2016

30.12.2016 (piątek) o godzinie 10:00 na strzelnicy WKS 10 w Mątkach odbędzie się egzamin kompetencyjny IPSC.
Egzamin składa się z części teoretycznej w postaci testu (20 pytań) oraz praktycznej – są to trzy tory po min 12 strzałów każdy (minimalna ilość strzałów w sumie 36).\
Koszt egzaminu 50 zł płatny na miejscu.UWAGA – niezbędna będzie licencja zawodnicza oraz dowód osobisty egzaminowanego.
Szczegóły egzaminu –

http://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2016/02/Egzamin_IPSC_Regulamin_Tory_v1.61.pdf

http://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/

Egzamin przeprowadzi Jacek Ostrzycki.

Spotkanie Opłatkowe

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków WKS10 na spotkanie opłatkowe,które odbędzie się tradycyjnie w wigilię Świąt Bożego Narodzenia 24 bm. o godz 11:00 na strzelnicy klubowej.

Na strzelnicy będzie możliwość zapoznania się z kilkoma ciekawymi produktami firmy Ceska Zbrojovka (CZ).

Walne zgromadzenie WKS 10

W dniu 3 stycznie 2016 r. (wtorek) o godz.17:00 ( I termin a w przypadku braku kworum II termin o godz 17:15 ) w siedzibie klubu (Pieniężnego 18), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10”.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków WKS „10”:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.Zatwierdzenie porządku obrad i prawomocności zgromadzenia.
4.Informacje o obecnym stanie strzelectwa sportowego na Warmii i Mazurach
5 Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
6.Podjęcie uchwały o delegatach.
7.Sprawy różne i wolne wnioski.
8.Zakończenie walnego zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy.

PILNE! Licencje sędziowskie

Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie przypomina Sędziom Strzelectwa Sportowego, że w terminie do 15-go grudnia należy złożyć: „Wnioski o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej do 2020 roku:” do wniosku załączyć zdjęcia, ksero karty pracy sędziego, dowód wniesienia opłaty za wydrukowanie licencji.

Licencje kl. III i II zgodnie z instrukcją PZSS wydają Zarządy Wojewódzkie Związku Strzelectwa Sportowego i opłatę w wysokości 50 zł należy wnieść na konto Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego:
80 1090 2590 0000 0001 3007 5654 Bank Zachodni WBK w Olsztynie.

Licencje kl. I i P drukuje Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie ale wszystkie wnioski wraz załącznikami należy wysłać (składać) w Zarządach Wojewódzkich Związku Strzelectwa Sportowego, a opłaty za wydrukowanie licencji kl. I i P wnosić na Polski Związek Strzelectwa Sportowego, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 tel./faks: (22)  849 84 67,  (22) 849 57 76, e-mail: biuro@pzss.org.pl Rachunek bieżący PZSS: 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459 Bank BPH SA o/Warszawa.

Więcej informacji: Przewodniczący Kolegium Sędziów WMZSS – Jerzy Kowalski –
tel. 502 246 244