Prace na strzelnicy 2017-09-16

W sobotę 16-go września, od godziny 10.00, na strzelnicy odbywać się będą dalsze prace porządkowe. Zapraszamy członków Klubu do udziału.
Dziękujemy również wszystkim członkom Klubu, za zaskakująco liczny odzew na poprzednią prośbę.

Spotkanie kolekcjonerskie i trening

Dnia 3.05.2017, od godziny 10.00, zapraszamy członków Klubu do zademonstrowania posiadanych egzemplarzy broni – zarówno historycznej, jak i współczesnej.
Zapraszamy również oczywiście wszystkich zainteresowanych bronią, do obejrzenia naszych kolekcji.
Będzie również możliwość wzięcia udziału w treningu strzeleckim.

Spotkanie w sprawie zawodów

We wtorek 18.04.2017 o 16.30 odbędzie się na strzelnicy spotkanie organizacyjne w sprawie najbliższych zawodów – musimy omówić pracę obsady sędziowskiej i kwestię dokończenia prac porządkowych.

Testy broni w Obuchowie

Zapraszamy w dniu 29.04.2017 (sobota), od godziny 10.00 na strzelnicę w Obuchowie, na testy karabinków Daniel Defense w kalibrze 223 i 308, oraz pistoletów XDM.
Opłata – tylko za wystrzelaną amunicję.
Dalsze szczegóły wkrótce.

Dalsze prace na strzelnicy 1.04.2017

W sobotę 1.04.2017, od 10.00, kontynuujemy prace na strzelnicy. Ponieważ będzie dużo prac ziemnych to mile widziane własne szpadle i grabie, a obecność członków Klubu jest obowiązkowa!
Na pewno zostanie jeszcze coś do zrobienia, więc chętnych zapraszamy również w niedzielę, 2.04.2017, również od. 10.00.

Walne zgromadzenie WKS 10

W dniu 3 stycznie 2016 r. (wtorek) o godz.17:00 ( I termin a w przypadku braku kworum II termin o godz 17:15 ) w siedzibie klubu (Pieniężnego 18), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10”.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków WKS „10”:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.Zatwierdzenie porządku obrad i prawomocności zgromadzenia.
4.Informacje o obecnym stanie strzelectwa sportowego na Warmii i Mazurach
5 Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
6.Podjęcie uchwały o delegatach.
7.Sprawy różne i wolne wnioski.
8.Zakończenie walnego zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy.