Trening Sylwestrowy

Zapraszamy członków Klubu na strzelnicę, w niedzielę 30.12.2018, o godz. 11:00, na Sylwestrowy trening, przygotowujący do sprawdzianu kompetencyjnego.
Do udziały w treningu niezbędny będzie pistolet centralnego zapłonu, z kaburą i ładownicą na magazynki, karabin centralnego zapłonu i strzelba gładkolufowa.
A wszystkim członkom i sympatykom Klubu życzymy w nadchodzącym roku 2019 szczęścia i sukcesów, nie tylko sportowych.

Prace na strzelnicy 2018-02-10

Zapraszamy od godz. 10.00 do pomocy przy sprzątaniu strzelnicy i przygotowaniu do zawodów.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą zarządu, prace na rzecz Klubu będą rejestrowane i nagradzane wymiernymi korzyściami.

Walne Zgromadzenie Klubu

Członków WKS 10 Olsztyn zapraszamy na Walne Zgromadzenie Klubu, które odbędzie się 3 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Manor w Olsztynie.
Rozpoczęcie WZK godzina 18:00.
Drugi termin WZK to godzina 18:15 (w przypadku braku kworum).

Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Klubu
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Klubu.
3. Przedstawienie działalności Klubu WKS 10 OLSZTYN w 2017r.
4. Zatwierdzenie delegatów do WMZSS.
5. Omówienie projektów do realizacji w 2018r.
6. Propozycje kierowników odpowiedzialnych za zawody w 2018r.
7. Omówienie Ligi Strzeleckiej oraz Kart Klubowych.
8. Propozycje stawki sędziowskiej PZSS na zawodach WKS10
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu obrad WZK zapraszamy wszystkich członków do uczestnictwa w części integracyjnej naszego spotkania.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia.

Prace na strzelnicy 2017-09-16

W sobotę 16-go września, od godziny 10.00, na strzelnicy odbywać się będą dalsze prace porządkowe. Zapraszamy członków Klubu do udziału.
Dziękujemy również wszystkim członkom Klubu, za zaskakująco liczny odzew na poprzednią prośbę.

Spotkanie kolekcjonerskie i trening

Dnia 3.05.2017, od godziny 10.00, zapraszamy członków Klubu do zademonstrowania posiadanych egzemplarzy broni – zarówno historycznej, jak i współczesnej.
Zapraszamy również oczywiście wszystkich zainteresowanych bronią, do obejrzenia naszych kolekcji.
Będzie również możliwość wzięcia udziału w treningu strzeleckim.

Spotkanie w sprawie zawodów

We wtorek 18.04.2017 o 16.30 odbędzie się na strzelnicy spotkanie organizacyjne w sprawie najbliższych zawodów – musimy omówić pracę obsady sędziowskiej i kwestię dokończenia prac porządkowych.

Testy broni w Obuchowie

Zapraszamy w dniu 29.04.2017 (sobota), od godziny 10.00 na strzelnicę w Obuchowie, na testy karabinków Daniel Defense w kalibrze 223 i 308, oraz pistoletów XDM.
Opłata – tylko za wystrzelaną amunicję.
Dalsze szczegóły wkrótce.

Dalsze prace na strzelnicy 1.04.2017

W sobotę 1.04.2017, od 10.00, kontynuujemy prace na strzelnicy. Ponieważ będzie dużo prac ziemnych to mile widziane własne szpadle i grabie, a obecność członków Klubu jest obowiązkowa!
Na pewno zostanie jeszcze coś do zrobienia, więc chętnych zapraszamy również w niedzielę, 2.04.2017, również od. 10.00.