Przypominamy, że 25.09.2016 Warmiński Klub Strzelecki „10” przy współpracy z W-M OW LOK organizuje egzamin na patent strzelecki PZSS, umożliwiający uzyskanie uprawnień, o których mowa w art.10 b ust. 1 i 2 „Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r.” i uzyskanie uprawnień do posiadania broni sportowej zgodnie z art. 10 pkt 4 ppkt 4 wymienionej ustawy.
Egzamin rozpocznie się o godz. 10.00, w siedzibie LOK w Olsztynie, przy ul.Westerplatte 1, pisemną częścią teoretyczna (prosimy pamiętać o zabraniu długopisu!).
Osoby które zaliczą część teoretyczną, odbędą praktyczny egzamin strzelecki na strzelnicy w Mątkach.

UWAGA!!!Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. Orzeczenia lekarskie nie spełniające poniższych wymogów nie będą uwzględniane.

Opłatę za egzamin należy wnieść przelewem konto:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459

Bank BPH SA o/Warszawa.
Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Osoby przystępujące do egzaminu muszą przedłożyć Komisji Egzaminacyjnej:
1) Wniosek o wydanie patentu strzeleckiego. Wniosek musi być potwierdzony przez lekarza sportowego, oraz przez klub którego osoba jest członkiem (chyba że jest to klub organizujący egzamin).

2) Potwierdzenie wpłaty 400 zł na konto PZSS za egzamin na Patent Strzelecki. Uwaga: wpłatę przelewem, należy wykonać najpóźniej w piątek, przed południem, w innym przypadku bank może nie zrealizować jej przed datą egzaminu!

Ewentualne zapytania można kierować do Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” strzelnicaolsztyn@wp.pl

Informacja dla uczestników zawodów westernowych

Po pierwszym dniu zawodów Hell on Wheels, w sobotę 10 września ok. godz. 18tej zapraszamy do w Ziołowej Doliny.
Przygotowane będą potrawy z grilla, zimne przekąski i napoje bezalkoholowe. Koszt 30 złotych.
Można również przynieść inne wiktuały czy napitki ze sobą, lub kupić coś na miejscu.
Do dyspozycji zawodników, są szafy klasy S1.