Kursy: instruktorski, prowadzącego strzelanie, sędziowskie, kompetencyjne.

Przypominamy o możliwości rejestracji na zbliżające się kursy organizowane przez firmę Shooting Adventure Robert Wasielewski.
1. Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS, koszt kursu 3000 zł, rozpoczęcie 16.09.2023 (zostały ostatnie miejsca!).
2. Prowadzącego Strzelanie PZSS, koszt 450 zł, termin: 22-24.09.2023.
3. Sędziego Strzelectwa kl. III lub na podniesienie klasy sędziowskiej. koszt 450 zł, termin: kolejne tygodnie (wrzesień/październik 2023).
4. Kurs przedłużający Licencje Sędziowskie na następne cztery lata, koszt 200 zł, kolejne tygodnie.
5. Sędziego Strzelectwa Dynamicznego koszt 350 zł, kolejne tygodnie.
4. Przygotowanie oraz egzamin kompetencyjny IPSC koszt 300 zł, kolejne tygodnie.

Kursy są niezależne od siebie.

Rezerwacją miejsca na wybranych kursach jest wpłata na konto, kontakt z organizatorem, przesłanie wypełnionego wniosku na adres kontakt@shootingadventure.eu

Kierownik kursu / Organizator – Robert Wasielewski, kontakt – tel. 790367700

Wpłaty wyłącznie na nr konta: 24124055981111000050249231 PKO SA

Lokalizacja kursów:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego ,
Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie
Ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn
oraz ZSEiT
ul. Bałtycka 37 A, 10-144 Olsztyn


Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.
Szkolenie instruktorskie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Instruktor Sportu Strzeleckiego” wydanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Instruktorem Sportu Strzeleckiego może zostać osoba, która:
1.Ukończyła 18 lat
2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie
3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
4.Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego.
5.Spełnia wszystkie poniższe warunki:
a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).
c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
6.Osoba niespełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać
zakwalifikowana, jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
7.Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
8.Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS. Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu. §2 1.Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części:
1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin:
a. Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie
b. Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca Z części ogólnej kursu mogą zostać
zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport
2) część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. W części specjalistycznej mogą uczestniczyć
jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1.

Mistrzostwa Województwa – wyniki

W Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym 2023 najlepsi byli

Konkurencja Ksp30, kategoria Junior:
1 LESZCZYŃSKA, Gabriela
2 WILIŃSKA, Maja
3 REMISZEWSKI, Jan
4 LESZCZYŃSKA, Maja
5 BŁASZCZOK, Zofia
6 LACHOWICZ, Szymon

Konkurencja Ksp30, kategoria Open:
1 LEONIEC, Jarosław
2 NARKIEWICZ, Maciej
3 KRAFT, Marcin
4 KOBUS, Armin
5 OGULEWICZ, Tadeusz
6 NIEDZINSKI, Jacek

 

 

Konkurencja Psp20:
1 MAŁACHOWSKI, Piotr
2 SIENKIEWICZ, Robert
3 KONDRATOWICZ, Jaroslaw
4 NARKIEWICZ, Maciej
5 OGULEWICZ, Tomasz
6 KRAFT, Marcin

 

Konkurencja Pcz20:
1 NARKIEWICZ, Maciej
2 KRAFT, Marcin
3 MAŁACHOWSKI, Piotr
4 LEONIEC, Jarosław
5 OGULEWICZ, Wiesław
6 OGULEWICZ, Tadeusz

 

Pozostałe wyniki w Komunikacie Rezultatów.

2023-08-27 Mistrzostwa Województwa 2023

Zapraszamy do rejestracji na Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym.
Zawody odbędą się w niedzielę, 27 sierpnia 2023.

Konkurencje:
a) Pistolet sportowy Psp-20
b) Pistolet centralnego zapłonu Pcz-20
c) Karabin sportowy Ksp-30 postawa leżąca

Rejestracja zakończona – wyczerpany został limit miejsc.

Pozostałe informacje w Regulaminie Zawodów.

 

 

Zawody IPSC „Warmia-Mazury Cup Summer 2023”

Termin i miejsce zawodów:
– rozpoczęcie: 25 czerwca 2023r. godz. 10:00
– strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” w Olsztynie, miejscowość Mątki.

Rejestracji i opłat można dokonywać wyłącznie elektronicznie.

Trzy tory pistoletowe o zróżnicowanym stopniu trudności:
1. „Tor Pierwszy”: 12 tarcz IPSC ostrzeliwanych z wyznaczonego pola. Minimalna ilość strzałów: 24
2. „Tor Drugi”: Cele: 14 poperów + 3 tarcze IPSC ostrzeliwanych z wyznaczonego pola. Minimalna ilość strzałów: 20.
3. „Tor Trzeci”: Cele: 14 tarcz IPSC, w tym 6 tarcz typu kiwak, 2 popery, 6 tarcz no-shoot ostrzeliwanych z wyznaczonego pola.  Minimalna ilość strzałów: 30.

Opłata za zawody 150 zł.

Kierownik zawodów(MD): Piotr Horszwald
Sędzia Główny (RM): Adam Minkowski
Szczegóły w Regulaminie Zawodów.

PUSTYNNA BURZA 2023


Zapraszamy na kolejną już edycję zawodów PUSTYNNA BURZA.

Termin i miejsce zawodów:
rozpoczęcie: 28 maja 2023r. godz. 9:00
zakończenie zawodów: 28 maja 2023r. w godzinach popołudniowych
pre-match: 27 maja 2023 godz. 11:00 (wyłącznie dla osób funkcyjnych),
– strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” w Olsztynie, miejscowość Mątki, mapa dojazdu znajduje się na stronie www.wks10.pl,  współrzędne GPS:55°49’54.4N 20°21’25.5E

Przygotowaliśmy dla Was trzy tory.
1. BLACK HAWK DOWN (Pistolet) – 18 tarcz IDPA, 5 tarcz IDPA N/S – minimalna liczba strzałów 36.
2. RUN FORREST RUN (Pistolet) – 16 tarcz IDPA, 1 cel metalowy, 2 tarcze IDPA N/S – minimalna liczba strzałów 29.
3. TACTICAL FORCE (Pistolet) – 18 tarcz IDPA, 6 tarcz IDPA N/S – minimalna liczba strzałów 36.

Każdy tor wyróżnia się wymuszeniem innych elementów strzelania dynamicznego/taktycznego, w tym strzelanie jednorącz z “ewakuacją” manekina, strzelanie w sekwencji oraz kolejności taktycznej, wykorzystanie przesłon, strzelanie w ruchu, zarządzanie amunicją, etc. Zachęcamy do zapoznania się z opisami torów.

Opłaty za konkurencje:
– Tor BLACK HAWK DOWN  – płatność: 60zł
– Tor RUN FORREST RUN – płatność: 60zł
– Tor TACTICAL FORCE – płatność: 60zł

Na każdego uczestnika czeka darmowa flaga bezpieczeństwa.
Rejestracji i opłat można dokonywać wyłącznie elektronicznie.

Kierownik zawodów(MD):
Rafał Kostecki
Sędzia Główny (RM): Adam Minkowski
Szczegóły w Regulaminie Zawodów i Opisach torów.

Na zwycięzców (miejsca 1-3) czekają ciekawe nagrody (opaski uciskowe CAT wraz z pokrowcami, stojaki na pistolety, pokrowce na pistolety) pod warunkiem obecności na rozdaniu nagród.

Zawody 3 maja

W środę 3 maja, od 10:00, tradycyjnie zapraszamy na zawody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Rejestracji można dokonywać wyłącznie elektronicznie.
Uwaga – ilość miejsc jest ograniczona, w przypadku wyczerpania miejsc, rejestracja zostanie zakończona wcześniej.

Trzy konkurencje:
1. Pistolet bocznego zapłonu, 10 strzałów do tarczy papierowej TS4, odległość 25m, w ograniczonym czasie (5 minut).
2. Pistolet centralnego zapłonu, 10 strzałów do tarczy papierowej TS4, odległość 25m, w ograniczonym czasie (5 minut).
3. Karabin bocznego zapłonu, 20 strzałów do tarczy papierowej TS1, odległość 50m, w ograniczonym czasie (10 minut), postawa leżąca.

Każda konkurencja płatna 30 złotych.
Nie udostępniamy broni ani amunicji.
Wszystkie opłaty na konto Klubu.
Osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat za konkurencje, po uzgodnieniu z Kierownikiem Zawodów.

Dodatkowe informacje w Regulaminie Zawodów.

Zawody ujęte są w kalendarzu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Dalsze prace porządkowe

Członkowie, którzy nie uczestniczyli czynnie w spotkaniu na strzelnicy w dniu 15 kwietnia 2023 mogą wykonać prace porządkowe i konserwacyjne na obiekcie w innych ustalanych indywidualnie terminach.
Zakres prac i potrzebne informacje można uzyskać po kontakcie z Zarządem Klubu.