Opłata członkowska oraz informacja PZSS

Przypominamy członkom Klubu o obowiązku opłacenia składki rocznej. Wysokość składki pozostaje bez zmian i wynosi 300zł. Wpłaty należy dokonać do 10 lutego na konto Klubu.
Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu – możliwe jest organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS, a także przeprowadzania sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.