Mini Rifle Tactical Marksman – MRTM.22

Celem MRTM.22 jest uczynienie strzelania z karabinu precyzyjnego bardziej dostępnym dla wszystkich strzelców. W zawiązku z tym, że społeczność strzelecka jest zafascynowana karabinem precyzyjnym, jednak zarówno warunki finansowe jak również dostępność do odpowiednich strzelnic jest dla wielu strzelców problemem – MRTM.22 właśnie tym strzelcom wychodzi naprzeciw.
Prawie wszystkie strzelnice mają osie o odległości 100 metrów, a większość strzelców posiada karabin .22 LR. Podstawowe wyposażenie strzelnicy może wygenerować proste i niedrogie zawody z użyciem karabinków wyposażonych w optykę.
Podstawowe zasady:
1. Broń – karabiny w kalibrze .22LR zarówno repetiery jak i semi-auto z optyką. Strzelcy mogą używać dowolnego karabinu komorowego .22 Long Rifle, jednakże zaleca się stosowanie karabinów z wymiennymi magazynkami. Karabiny ze stałymi magazynkami rurowymi nie są zalecane, ponieważ trudno je zabezpieczyć. Sędziowie strzeleccy powinni zwracać szczególną uwagę na strzelców ze stałymi magazynkami.
3. Dozwolona jest dowolna luneta celownicza, przyrządy celownicze lub elektroniczne. Zalecane są jednak lunety celownicze z zewnętrznie regulowanymi wieżyczkami i celownikami.
4. Zawodnicy mogą startować w klasach „BOLT” i „SEMI-AUTO”
5. Zawodnicy mogą używać na zawodach tylko jednego karabinu.
6. Zawodnicy w czasie trwania przebiegu mogą używać tylko jednej sztuki wyposażenia dodatkowego
Ogólna zasada:
„Połączenie płyt i pojedynczych worków, przymocowane lub niezłączone, jest
uważane za 1 element wyposażenia. Wyposażenie musi być używane razem
w ramach realizacji zadań strzeleckich na określonym torze. Wymiary wyposażenia
dodatkowego nie mogą sumarycznie przekraczać 9″x11″x7″ (22,8×27,8×17,7cm).
Każdy element wyposażenia dodany do kombinacji płyt/worków jest uważany za
drugi element wyposażenia i nie jest dozwolony”
7. W trakcie trwania zawodów na każdym stanowisku zawodnik może mieć ze sobą tylko
określoną ilość amunicji zgodną z opisem toru.

Liga MTMR22 dostała oficjalne wsparcie PRS Poland i będzie klasyfikowana również wg ich reguł.
Liga PRS w Polsce będzie obejmowała:
3 x mykita
3x zawody PRS poland
8x MRTM22

Pozostałe informacje znajdziecie w regulaminie zawodów, na stronie PORTAL STRZELECKI (tamże rejestracja), oraz na stronie NRL22 Rules