Walne Zgromadzenie Klubu

Członków WKS 10 Olsztyn zapraszamy na Walne Zgromadzenie Klubu, które odbędzie się 3 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Manor w Olsztynie.
Rozpoczęcie WZK godzina 18:00.
Drugi termin WZK to godzina 18:15 (w przypadku braku kworum).

Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Klubu
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Klubu.
3. Przedstawienie działalności Klubu WKS 10 OLSZTYN w 2017r.
4. Zatwierdzenie delegatów do WMZSS.
5. Omówienie projektów do realizacji w 2018r.
6. Propozycje kierowników odpowiedzialnych za zawody w 2018r.
7. Omówienie Ligi Strzeleckiej oraz Kart Klubowych.
8. Propozycje stawki sędziowskiej PZSS na zawodach WKS10
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu obrad WZK zapraszamy wszystkich członków do uczestnictwa w części integracyjnej naszego spotkania.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia.