Walne zgromadzenie WKS 10

W dniu 3 stycznie 2016 r. (wtorek) o godz.17:00 ( I termin a w przypadku braku kworum II termin o godz 17:15 ) w siedzibie klubu (Pieniężnego 18), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10”.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków WKS „10”:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.Zatwierdzenie porządku obrad i prawomocności zgromadzenia.
4.Informacje o obecnym stanie strzelectwa sportowego na Warmii i Mazurach
5 Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
6.Podjęcie uchwały o delegatach.
7.Sprawy różne i wolne wnioski.
8.Zakończenie walnego zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy.