PILNE! Licencje sędziowskie

Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie przypomina Sędziom Strzelectwa Sportowego, że w terminie do 15-go grudnia należy złożyć: „Wnioski o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej do 2020 roku:” do wniosku załączyć zdjęcia, ksero karty pracy sędziego, dowód wniesienia opłaty za wydrukowanie licencji.

Licencje kl. III i II zgodnie z instrukcją PZSS wydają Zarządy Wojewódzkie Związku Strzelectwa Sportowego i opłatę w wysokości 50 zł należy wnieść na konto Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego:
80 1090 2590 0000 0001 3007 5654 Bank Zachodni WBK w Olsztynie.

Licencje kl. I i P drukuje Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie ale wszystkie wnioski wraz załącznikami należy wysłać (składać) w Zarządach Wojewódzkich Związku Strzelectwa Sportowego, a opłaty za wydrukowanie licencji kl. I i P wnosić na Polski Związek Strzelectwa Sportowego, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 tel./faks: (22)  849 84 67,  (22) 849 57 76, e-mail: biuro@pzss.org.pl Rachunek bieżący PZSS: 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459 Bank BPH SA o/Warszawa.

Więcej informacji: Przewodniczący Kolegium Sędziów WMZSS – Jerzy Kowalski –
tel. 502 246 244