OTWARTE ZAWODY KLUBOWE 22.01.2017

Zapraszamy na otwarte zawody klubowe.

Start godz. 10:00 Strzelnica WKS 10

Przewidujemy  3 konkurencje
1) Sp- 5  odl. 10   m.  cele reaktywne metalowe 5 strzałów śrutem. Strzelba dowolna z wyłączeniem strzelb semi-auto
2) Karabin  Ksp- 10 odl. 25 m cele reaktywne lub tarcza Ts-4  w zależności od pogody. Dowolny karabin bocznego zapłonu, dowolne przyrządy celownicze z wyłączeniem optycznych.
3)  Strzelanie na czas  z pistoletu centralnego zapłonu kal. min 9 mm Para  do celów metalowych i papierowych:
Trzy krótkie tory – tarcze IDPA  ( Pistolet obronny )
W tym  tory tylko silną ręką, oburącz i tylko słabą ręką.
Postawa wyjściowa broń i  wszystkie magazynki – na stoliku
Min. Ilość strzałów – 40

Opłaty:
10 zł za  pierwszą konkurencję
10 zł za drugą konkurencję
30 zł za  trzecią  konkurencję