Dalsze prace porządkowe

Członkowie, którzy nie uczestniczyli czynnie w spotkaniu na strzelnicy w dniu 15 kwietnia 2023 mogą wykonać prace porządkowe i konserwacyjne na obiekcie w innych ustalanych indywidualnie terminach.
Zakres prac i potrzebne informacje można uzyskać po kontakcie z Zarządem Klubu.