Zawody 3 maja

W środę 3 maja, od 10:00, tradycyjnie zapraszamy na zawody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Rejestracji można dokonywać wyłącznie elektronicznie.
Uwaga – ilość miejsc jest ograniczona, w przypadku wyczerpania miejsc, rejestracja zostanie zakończona wcześniej.

Trzy konkurencje:
1. Pistolet bocznego zapłonu, 10 strzałów do tarczy papierowej TS4, odległość 25m, w ograniczonym czasie (5 minut).
2. Pistolet centralnego zapłonu, 10 strzałów do tarczy papierowej TS4, odległość 25m, w ograniczonym czasie (5 minut).
3. Karabin bocznego zapłonu, 20 strzałów do tarczy papierowej TS1, odległość 50m, w ograniczonym czasie (10 minut), postawa leżąca.

Każda konkurencja płatna 30 złotych.
Nie udostępniamy broni ani amunicji.
Wszystkie opłaty na konto Klubu.
Osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat za konkurencje, po uzgodnieniu z Kierownikiem Zawodów.

Dodatkowe informacje w Regulaminie Zawodów.

Zawody ujęte są w kalendarzu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.