Zawody MRTM Ostróda 2 maja 2021

Zapraszamy na strzelnicę Ibion w Ostródzie na zawody Mini Rifle Tactical Marksman.
Wpisowe dla członków WKS 10 to 50zł, płatne w dniu zawodów.
Organizatorzy pomogą strzelcom przy wyliczeniu elewacji itp. zagadnieniach. 
Pozostałe informacje na stronie Portal Strzelecki.