Zawody dynamiczne 2020-11-08

Zapraszamy na OTWARTE DYNAMICZNE ZAWODY KLUBOWE.
Termin i miejsce zawodów:
– 8 listopad 2020r. rozpoczęcie godz. 09:00,
– 7 listopad 2020r. prematch (wyłącznie dla osób funkcyjnych) od godz. 10:00,
– strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” Olsztyn.

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS (do wglądu przed rejestracją zawodnika).
Zawodnicy mogą uczestniczyć w zawodach strzelając wyłącznie z broni i amunicji własnej.
W zawodach mogą brać udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów i podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnych warunków).
Zawody odbędą się w trzech klasach sprzętowych:
– pistolet centralnego zapłonu (przyrządy mechaniczne), opłata 100zł,
– pistolet centralnego zapłonu przyrządy optyczne, opłata 100zł,
– PCC (pistol caliber carabine) w oparciu o przepisy IPSC, opłata 200zł.
Zawodnik może wystartować jednocześnie w klasach sprzętowych pistolet i PCC.
Rejestracji można dokonywać wyłącznie elektronicznie przy użyciu formularza.
Pozostałe informacje w Regulaminie Zawodów.