Kurs sędziowski on-line 06.11.2020

W związku z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19, kurs sędziego PZSS na 3cią klasę statyczną, przedłużenie lub podniesienie klasy statycznej, planowany pierwotnie 24go października 2020r. odbędzie się w formie telekonferencji, dnia 6go listopada 2020r. od godziny 17:00.
Osoby chętne wziąć udział w kursie on-line muszą do 3go listopada 15:00  zarejestrować się przy użyciu formularza, oraz wysłać na adres Klubu e-mail zawierający:
– wdrukowany, wypełniony, podpisany i zeskanowany wniosek o przyznanie licencji sędziego (do pobrania ze strony PZSS),
– plik ze zdjęciem w jednym z popularnych formatów (.jpg, .png, .pdf, itp) o minimalnej rozdzielczości 240×320 pikseli, zajmujący nie więcej niż 2MB,
– potwierdzenie przelewu 200zł na konto Klubu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty).
Na podany w formularzu adres e-mail zostaną wysłane przez prowadzącego materiały szkoleniowe i informacje o kursie (m.in. informacje jak dołączyć do telekonferencji), lub ew. informacja o braku miejsc.
Są jeszcze wolne miejsca. W przypadku przekroczenia dopuszczonej ilości uczestników formularz zostanie zamknięty wcześniej. Pierwszeństwo w udziale w kursie maja osoby z województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności osoby współpracujące z naszym Klubem.
Osoby które opłaciły kurs, a pragną zrezygnować, w związku ze zmianą daty lub formuły kursu, proszone są o kontakt z Prezesem Klubu.