Składka członkowska 2018

Przypominamy klubowiczom o konieczności uiszczenia składki członkowskiej za rok 2018, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r.
Wysokość składki rocznej wynosi 300 zł, wpłaty dokonujemy na konto klubowe:
41 1160 2202 0000 0003 0761 2868
WARMIŃSKI KLUB STRZELECKI 10 w Olsztynie
UL. PIENIĘŻNEGO 18
10-003 OLSZTYN