Nowe terminy zawodów

Zawody „Konstytucji 3 Maja” odbędą się zgodnie z planem, 3.05.2021.
Szczegóły dotyczące tych zawodów pojawią się wkrótce.

Zawody z Broni Historycznej odbędą się 16.05.2021 od godziny 10:00. Prematch odbędzie się tego samego dnia 9:00-10:00. Prace na strzelnicy 13go i 14g maja, po południu.

Zawody „Zombie Hunter” odbędą się 30.05.2021.

Przypominamy, że aktywne uczestnictwo w pracach Klubu jest statutowym obowiązkiem każdego z jego członków.