Kurs na patent strzelecki

Przypominamy o kursie, przygotowującym do egzaminu na patent strzelecki umożliwiający uzyskanie uprawnień, o których mowa w art.10 b ust. 1 i 2 „Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r.” i uzyskanie uprawnień do posiadania broni sportowej zgodnie z art. 10 pkt 4 ppkt 4 wymienionej ustawy.

Jednodniowy kurs w wymiarze 12 godzin zostanie przeprowadzony W-M OW LOK w Olsztynie oraz na strzelnicy WKS „10” w Mątkach.
W kursie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 21 lat.
Cena kursu na
„Patent strzelecki” wynosi – 150,00 zł.
Rozpoczęcie kursu 10.04.2016r. godz. 9.00 – W-M OW LOK w Olsztynie,
ul. Westerplatte 1 a.

Badania lekarskie przeprowadzi i wyda stosowne zaświadczenie dr Piotr Kulpaka (tel. 603 179 660). Koszt badania ponosi zainteresowany.
Wszelkich informacji udzielą:
Robert WASIELEWSKI tel. 602 383 099
Andrzej ZUBA tel. 661 556 673 lub 89/ 539 03 92
Józef KLUCZ tel. 661 556 682

PROGRAM KURSU

Lp. Temat Wykłady Zajęcia Praktyczne
1. Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego. 3
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym. 1
3. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności. 1
4. Przepisy sportowe ISSF 1
5. Budowa broni i amunicji 1
6. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 4
7. EGZAMIN PRÓBNY 1
RAZEM – GODZIN LEKCYJNYCH 7 5