Gratulacje dla kolegów z WKS10!

Gratulacje dla Andrzeja Sapryki, za zajęcie 7go miejsca w klasie Historical Rifle Military, oraz dla Krystiana i Karola Janczewskich, za zajęcie odpowiednio 7go i 11go miejsca w kategorii Open, a zwłaszcza za zajęcie 2giego miejsca w kategorii Open-zespołowo, na międzynarodowych zawodach LongShot 2016!
A Karolowi gratulujemy również 4go miejsca w kategorii Open, na zawodach Long Range Mykita.