Certyfikat MON

Klub WKS10 został zaproszony przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej do odbycia szkolenia w zakresie współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Przedstawiciel Zarządu Klubu skwapliwie odbył szkolenie i otrzymał certyfikat.