Wyniki zawodów „Wiosna Panie Sierżancie”

W załączniku Komunikat zawodów „Wiosna Panie Sierżancie”.
Uwaga (dotyczy wyłącznie konkurencji 7 strzelba dynamiczna) – w związku z niewystarczającą ilością zawodników używających broni samopowtarzalnej i faktem, że konstrukcja toru nie dała tej klasie sprzętowej znaczącej przewagi, zostali oni sklasyfikowanie, bez podziału na klasy, wspólnie z pozostałymi zawodnikami startującymi w tej konkurencji.