Szkolenie sędziów kl. III i II na przedłużenie ważności licencji

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 września 2022 r.(niedziela) godz. 9.00. sala wykładowa Auditorium Maximum TWP Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 13.
Należy zabrać: Licencję Sędziego Strzelectwa Sportowego, aktualne zdjęcie, długopis.
Uwaga! WKS10 refunduje koszty (udziału w kursie i wydrukowania licencji) wszystkim sędziom z naszego Klubu, pod warunkiem wysłania informacji o udziale w kursie i chęci skorzystania z refundacji na adres wks10.olsztyn@gmail.com, do dnia 15.09.2022.