Przedłużenie licencji zawodniczych

Klub WKS „10” otrzymał już przedłużenie licencji klubowej na rok 2022, w związku z czym przypominamy o konieczności przedłużenia zawodniczych licencji strzeleckich.
Listę startów należy przesłać mailem do prezesa Klubu, po uiszczeniu opłaty za przedłużenie licencji, w tym roku to wynosi ona 50zł + 30zł (zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 08-08-2021 r. Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego).
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto Klubu.