Prace na rzecz Klubu

Szanowni Klubowicze !
Członkowie, którzy nie uczestniczyli czynnie w spotkaniu na strzelnicy w dniu 06 kwietnia 2024 mogą wykonać prace porządkowe i konserwacyjne na obiekcie w innych ustalonych indywidualnie terminach.
Zakres prac i potrzebne informacje można uzyskać po kontakcie z Zarządem Klubu.