Kurs sędziów strzelectwa dynamicznego

Przypominamy o kursie sędziów strzelcetwa dynamicznego klasy III.
Część teoretyczna odbędzie się 12.03.2016, w godz. 9-17, w Domu Strażaka, przy ul. Lipowej 2 w Jonkowie. Część praktyczna 13.03.2016, od godz. 9-ej, na strzelnicy w Mątkach.
Opłata 200zł (w tym 40zł za wydanie licencji). Zaliczka w kwocie 50zł płatna na konto WSS Jonkowo (35 8857 0002 3001 0100 5076 0001), pozostała część gotówką w dniu kursu.