Kurs sędziego i prowadzącego strzelanie

Kurs sędziego strzelectwa sportowego PZSS w zakresie strzelań statycznych
Termin: 27.04.2024 r. godz.9:00
Miejsce: Sala wykładowa ZSEiT w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A
Koszt:
Kurs Sędziego Strzelectwa Sportowego kl. III: 500 zł( tym legitymacja)
Podniesienie z klasy III do klasy II : 500 zł ( tym legitymacja)
Kurs prowadzącego strzelanie:
Termin: 26-27.04.2024 r. godz.9:00
Miejsce: Sala wykładowa ZSEiT w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A
Koszt: 500zł + 100zł za legitymację.
Opłatę należy wnieść na konto : nr konta: 24124055981111000050249231 PKO SA
Dokumenty:
Uczestnik kursu sędziowskiego zobowiązany jest przynieść na kurs następujące dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego
2. Zdjęcie legitymacyjne.
Kurs zatwierdzony przez Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, umożliwia otrzymanie uprawnień:
– Sędziego strzelectwa sportowego statycznego PZSS klasy trzeciej w specjalnościach: pistolet, karabin, strzelba (sędzia asystent).
– Podniesienie klasy sędziowskiej
Kontakt do organizatora:
ShootingAdventure Robert Wasielewski tel.790367700
ZAPISY : wypełnione zgłoszenie należy wysłać mailem: kontakt@shootingadventure.eu
Regulamin Kolegium Sędziów PZSS