Kurs i egzamin na patent strzelecki PZSS

Warmiński Klub Strzelecki „10” w Olsztynie zaprasza do uczestnictwa w kursie na „Patent strzelecki”, którego otrzymanie stanowi uzyskanie uprawnień, o których mowa w art.10 b ust. 1 i 2 „Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r.” i uprawnień do posiadania broni sportowej zgodnie z art. 10 pkt 4 ppkt 4 wymienionej ustawy.
Rozpoczęcie kursu 17 czerwca 2017r. o godz. 9.00, w siedzibie WKS 10 w Olsztynie ul. Pieniężnego 18, część praktyczna – strzelnica WKS 10 w Mątkach.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 rok życia.
Kurs prowadzą instruktorzy strzelectwa sportowego i bojowego, prawnicy, sędziowie PZSS. Cena kursu na „Patent strzelecki” wynosi 200,00 zł.
Wszelkich informacji udziela p. Robert Wasielewski (tel. 602383099) i p. Jarosław Kondratowicz (tel. 603801808).
Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie Na adres: strzelnicaolsztyn@wp.pl

Egzamin na „Patent strzelecki” rozpocznie się w dniu 24.06.2017r. godz. 10.00, w siedzibie LOK w Olsztynie, ul. Westerplatte 1a.
Przed egzaminem, od godz.8:15 do 9:45, badania lekarskie przeprowadzi i wyda stosowne zaświadczenie dr Wojciech Koterski (tel. 607 677 090). Koszt badania lekarskiego ponosi zainteresowany.
Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem Patentu najlepiej wnosić przelewem na konto:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30
tel./faks: (22) 849 84 67, (22) 849 57 76
e-mail: biuro@pzss.org.pl
Rachunek bieżący PZSS:
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
Bank BPH SA o/Warszawa
NIP: 5211181484

Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego § 7 pkt 3b „osoba ubiegająca się o patent strzelecki musi spełniać min. warunek przynależności od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS”. Rejestracji członka spoczywa na Prezesach Klubów.
Zgodnie z Decyzją Zarządu PZSS 3-miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka klubu w bazie PZSS.