Egzamin na patent strzelecki

Warmiński Klub Strzelecki „10” w Jonkowie przy współpracy  ZW LOK w Olsztynie oraz WSS Jonkowo organizuje egzamin na patent strzelecki PZSS, który rozpocznie się dnia 17 kwietnia 2016r. (Niedziela) o godz. 10.00.

Część teoretyczna egzaminu  odbędzie się w siedzibie LOK w Olsztynie przy ul.Westerplatte 1.
Po pozytywnym zaliczeniu testów zdający odbędą egzaminacyjne strzelanie na Strzelnicy w Mątkach.

Osoby ,które przystąpią do egzaminu powinny przedłożyć Komisji Egzaminacyjnej:
1) Wniosek o wydanie patentu strzeleckiego. Wniosek musi być potwierdzony przez klub, którego osoba jest członkiem oraz przez lekarza sportowego.
2) Potwierdzenie wpłaty 400 zł na konto PZSS za egzamin na Patent Strzelecki.

Ewentualne zapytania można kierować do Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” w Jonkowie strzelnicaolsztyn@wp.pl