EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI PZSS

sluchawki

Warmiński Klub Strzelecki „10” organizuje
egzamin na patent strzelecki PZSS, który rozpocznie się o godz.10.00 w dniu 25 września 2016r. (Niedziela):

  • Część teoretyczna egzaminu  odbędzie się w siedzibie W-M ZW LOK
    w Olsztynie przy ul.Westerplatte 1;
  • Część praktyczna, po pozytywnym zaliczeniu testów zdający odbędą egzaminacyjne strzelanie na Strzelnicy w Mątkach.

Osoby, które przystąpią do egzaminu powinny przedłożyć Komisji Egzaminacyjnej:
1) Wniosek o wydanie patentu strzeleckiego. Wniosek musi być potwierdzony przez klub, którego osoba jest członkiem oraz lekarza sportowego (
dr Wojciech KOTERSKI tel. 607 677 090 – będzie na miejscu przed egzaminem).

2) Potwierdzenie wpłaty 400 zł na konto PZSS za egzamin na Patent Strzelecki:

Ewentualne zapytania można kierować do Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” w Jonkowie  strzelnicaolsztyn@wp.pl lub tel. 602 383 099

Jednocześnie informujemy, że zostanie zorganizowany kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki w dn. 11.09.2016r. w Warmińsko – Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

Koszt kursu – 150,00 zł.

Wszelkich informacji udzielają:

p. Robert WASIELWSKI – tel. 602 383 099,
p. Andrzej ZUBA tel. 661 556 673 lub 89/ 539 03 92,
p. Józef KLUCZ Tel. 661 556 682.