Egzamin kompetencyjny IPSC

Dnia 07.03.2020 o godzinie 12:00 na strzelnicy klubowej odbędzie się egzamin kompetencyjny IPSC.
Aby móc przystąpić do egzaminu należy posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSS.
Egzamin będzie się składał z części teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej jest pozytywny wynik egzaminu teoretycznego.
Regulamin, zgodnie z którym będzie przeprowadzony egzamin znajduje się pod adresem: https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/Egzamin_IPSC_Regulamin_Tory_Instrukcja_v1_62.pdf 
Przepisy które należy znać znajdują się tutaj: https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Koszty organizacyjne (materiały, tarcze, strzelnica): 50zł.
Dla osób pracujących przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów koszt egzaminu pokrywa Klub.
Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu proszone są o wysyłanie zgłoszeń na e-mail: egzaminipsc@poczta.fm . W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, nazwę klubu, numer licencji strzeleckiej PZSS, adres e-mail oraz numer telefonu.
Egzaminator: Adam Minkowski tel. 691 26 44 11