Prace na strzelnicy

Dnia 06.04.2024 zapraszamy członków Klubu na coroczne wiosenne sprzątanie strzelnicy, od godz.11.00.
Obecność obowiązkowa, w ramach statutowych prac na rzecz Klubu, w szczególności dla strzelców chcących w przyszłości ze strzelnicy korzystać.