2020-05-04 Otwarcie strzelnicy.

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Sportu od 4 maja 2020 strzelnica Klubu WKS 10 wznawia działalność.
Niestety ze względu na pandemię jesteśmy zmuszenie do nw. środków ostrożności:
– Obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja przez wysłanie SMS do prezesa Klubu, z podaniem sugerowanej godziny rezerwacji – zostanie wyznaczona oś i czas na przeprowadzenie strzelania. Na miejscu nie będzie możliwości przedłużenia czasu strzelania, z wyjątkiem sytuacji kiedy oś nie będzie zarezerwowana dalej.
– Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy muszą mieć założoną maskę ochronną zakrywającą nos i usta.
– Każdy musi posiadać swoje środki ochrony wzroku i słuchu (nie będzie możliwości wypożyczenia ich na miejscu).
– Każdy musi posiadać swoje środki do dezynfekcji rąk. Zaleca się używanie rękawiczek jednorazowych. Zabrania wyrzucania rękawiczek do pojemników na śmieci znajdujących się na osiach strzeleckich.
– Każdy musi posiadać swoje tarcze strzeleckie, takery, zaklejki, itp., które po zakończeniu strzelania ma obowiązek zabrać ze sobą, z wyjątkiem tarcz papierowych i kartonowych, które można wyrzucić do stalowych beczek.
– Inne śmieci i wszystkie przyniesione przedmioty musimy zabierać ze sobą.
– Po przybyciu na strzelnicę każdy udaje się na wyznaczoną oś strzelecką, zabrania się samowolnego zmieniania wyznaczonych osi.
– Na osi 50m mogą znajdować się 4 osoby, na osi 25m 2 osoby, które mają obowiązek utrzymywać między sobą dystans min. 2 metrów.
– Po zakończeniu strzelania każdy udaje się na parking i opuszcza teren strzelnicy.
– Zabrania się gromadzenia na parkingu, wszyscy mają obowiązek zachować odległość min. 3 metrów między samochodami.
Powyższe zalecenia będą obowiązywały do odwołania.

Uwaga! W związku z wyposażeniem strzelnicy w wiele nowych elementów torów strzeleckich, prosimy o zapoznanie ze szczegółowym regulaminem używania wyposażenia strzelnicy, znajdującym się na osiach strzeleckich.

Osoby, które chcą w najbliższych dniach pomóc w przygotowaniu strzelnicy do sezonu,  proszone są o kontakt z prezesem Klubu przez wysłanie SMS.