Licencje i opłaty członkowskie

Klub WKS „10” posiada licencję klubową na rok 2022 w związku z czym przypominamy o konieczności przedłużenia zawodniczych licencji strzeleckich. Składka członkowska mimo widocznej inflacji nie zmienia się, natomiast prosimy o uregulowanie jej najpóźniej do końca 2021 r. Składkę zalecamy uiścić równocześnie z przedłużeniem licencji zawodniczej na 2022 r.
Listę startów należy przesłać mailem do prezesa Klubu, po uiszczeniu opłaty za przedłużenie licencji, w tym roku to wynosi ona 50zł + 30zł (zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 08-08-2021 r. Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego).
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto Klubu.