Action Air Shooting

Action Air IPSC to airsoftowa wersja IPSC.
Broń palną zastępują repliki ASG. Dzięki temu nie musimy trenować i strzelać na strzelnicy a trening jest znacznie mniej kosztowny. Zasady bezpieczeństwa i reguły zawodów sa identyczne jak w przypadku broni palnej co doskonale przygotowuje do ewentualnego, późniejszego uczestnictwa w konkurencjach strzelanych ze sportowej broni palnej.

Jest to doskonała dyscyplina sportu dla dzieci i młodzieży – uczy cierpliwości, wytrwałości, korzystnie wpływa na rozwój fizyczny.

Air Action daje możliwość udziału w strzeleckim współzawodnictwie sportowym każdemu – niezależnie od wieku i warunków fizycznych.

Przykładowy tor IPSC
Action Air IPSC to dynamiczna forma sportu strzeleckiego, rozgrywana przy pomocy replik ASG broni palnej. Dzięki temu nie musi być uprawiana wyłącznie na strzelnicy. Ten rodzaj sportu polega na wykonywaniu zadań strzeleckich o zróżnicowanym stopniu trudności wymagających przemieszczania się na torze (j. ang. stage) i ostrzelaniu wszystkich celów w jak najkrótszym czasie. Action Air IPSC jest rozgrywane według przepisów International Practical Shooting Confederation (Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Praktycznego) – identyczne przepisy dotyczą dyscypliny rozgrywanej przy użyciu broni palnej co znakomicie ułatwia młodzieży przejście na 'dorosłą’ formę strzelectwa dynamicznego (praktycznego). Wszystkie reguły bezpieczeństwa stosowane w AA IPSC, mimo rozgrywania konkurencji z replik ASG są tożsame z wymaganiami stosowanymi przy strzelaniu z broni palnej. Powoduje to nabieranie prawidłowych nawyków strzeleckich, uczy odpowiedzialności. Jedynym odstępstwem jest brak konieczności stosowania ochronników słuchu – przy strzelaniu z replik ASG nie ma huku.Strzelectwo dynamiczne różni się diametralnie od klasycznego, statycznego strzelectwa sportowego według reguł ISSF. Wydaje się być sportem atrakcyjniejszym dla dzieci i młodzieży właśnie ze względu na dynamiczny charakter współzawodnictwa. Zadania strzeleckie wymagają ruchu, przemieszczania się po torze strzeleckim, wszystko to odbywa się pod presją czasu. Jest to sport korzystnie wpływający na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową. Uczy odpowiedzialności i wytrwałości, wymaga zdyscyplinowania, rozwija zdolność koncentracji. Niezależnie od wieku daje możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, jest także doskonałą formą rekreacji ruchowej.

tanfoglio-gold-custom-full-metal-co2-blowback-6mm-air-pistol-kwc-1252-p