Walne Zgromadzenie WKS 10

Członków WKS 10 Olsztyn zapraszamy na Walne Zgromadzenie Klubu, które odbędzie się 22 marca 2019 (piątek) r. w sali konferencyjnej Hotelu Manor w Olsztynie
Rozpoczęcie godzina 18:00, drugi termin godzina 18:15 (w przypadku braku kworum).
Po zakończeniu obrad WZK zachęcamy członków do uczestnictwa w części integracyjnej naszego spotkania.
W związku z planowanymi remontami obiektu strzelnicy prosimy członków o pilne uregulowanie składek członkowskich za 2019 rok.